Provozní řád RC Maceška

 • Vstup do centra je povolen pouze členům, kteří zaplatí členský příspěvek (viz ceník) a zaváží se dodržovat provozní řád a stanovy centra.
 • Vstup do herny centra je povolen i nečlenům, kteří jsou povinni zaplatit vstupné (viz ceník) a dodržovat provozní řád centra.
 • Herna, která je otevřená při kroužku je také zpoplatněna.
 • Při vstupu do centra je člen i nečlen povinen zapsat se do knihy návštěv a zaznamenat čas příchodu a odchodu.
 • Po ukončení činnosti v kroužku a v herně je nutno uvést zařízení centra do původního stavu, zkontrolujte uzavření oken, vypněte elektrické spotřebiče. Vyneste odpadkový koš.
 • Přezouvejte sebe i své děti.
 • Platí zákaz kouření ve vnitřních i venkovních prostorách centra.
 • Cennosti nenechávejte bez dozoru, za své věci si ručíte.
 • Znehodnotíte-li nebo rozbijete-li movitý majetek, hračky, jste povinni škodu nahlásit.
 • Hračky a všechny věci, které si půjčíte, vracejte na původní místo.
 • Pokud má vaše dítě příznaky nějaké nemoci, uvědomte si, že návštěva centra ohrožuje zdraví ostatních dětí a dospělých.
 • Nenechávejte děti pobíhat s jídlem po místnosti, využijte místo vyhrazené ke svačinám.
 • Pro vyhazování plen používejte k tomu určený a označený odpadkový koš.
 • I když jste si do centra přišli pohrát a odpočinout, stále si za své děti při jakékoliv činnosti zodpovídáte vy osobně.
 • Všichni po sobě uklízíme.

Stáhnout provozní řád  ikona pdf souboru - stáhnout soubor

Ochrana osobních údajů v Rodinném centru Maceška

postavička