Fotografování a malování dětí - prosinec 2010

Takto nás malovala Agentura Sluníčko při fotografování v Macešce.